KOMUNIKATY

Dyspensa z uczestnictwa we mszy św. do 31 maja 2020

Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, przedłużam udzielenie (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do dnia 31 maja br. włącznie wszystkim wiernym...

Bieg parafialny odwołany

W związku z panującą epidemią i ciągle zmieniającą się sytuacją , oraz zaostrzeniami bieg parafialny związany z odpustem w dniu 3 maja nie odbędzie się .Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie, oraz ufności w Bożą opiekę.

Święcenie pokarmów – zmiany

Ponieważ w tym roku nie będzie w Wielką Sobotę zwyczajowego błogosławieństwa pokarmów, zgodnie z zarządzeniem, w każdej rodzinie katolickiej uczyni to w niedzielę wielkanocną, przy okazji wspólnego śniadania wielkanocnego, głowa rodziny.