RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

 Różaniec Rodziców za Dzieci w naszej parafii

W obliczu realnych zagrożeń wynikających ze zmian społeczno-kulturowych skierowanych przeciwko rodzinie oraz prawu rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z ich przekonaniami, rodzi się naturalna potrzeba modlitewnej łączności w celu ochrony rodziny jako najwyższej wartości.

W duchu tej potrzeby rodzice naszej parafii podjęli inicjatywę utworzenia kół Różańca Rodziców za Dzieci, by w ten sposób przez wstawiennictwo Matki Boskiej Oliwskiej, patronki Różańca Rodziców za Dzieci, wyprosić dla nich uzdrawiającą moc Miłosierdzia Bożego, ochronę przed wszelkim złem, przede wszystkim przed skutkami słabości, zaniedbań i grzechów ich rodziców. 

Dzieło modlitwy różańcowej rodziców w intencji dzieci rozpoczęło się 8 sierpnia 2001 roku w trakcie rekolekcji wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej MARANA THA działającej przy parafii katedralnej pod wezwaniem Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie.  Dzieło to ma na celu propagowanie Modlitwa różańcowa rodziców i powstawanie grup modlitwy różańcowej opartej o schemat Żywego Różańca, gdzie rodzice tworzą żywe róże modlitwy za dzieci.

„Czymś pięknym i owocnym jest … powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. …
Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi,
która wychowuje je już od najmłodszych lat …
stanowi pomoc duchową,
której nie należy lekceważyć.

Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae – w Watykanie, dnia 16 X 2002 roku

Wspólnota Różańca Rodziców za Dzieci działa w naszej parafii od 2015 r.. Z pomocą naszej Patronki udało się stworzyć w naszej parafii pięć  róż Różańca Rodziców za Dzieci:

  • I róża pw. św.  Jana Pawła II
  • II róża pw. bł. małżonków Martin
  • III róża pr. św. Rity
  • IV róża pw. św. Józefa
  • V róża pw. św. Ludwika Marii Grignion de Montfort

Serdecznie zapraszamy kolejne osoby zainteresowane dołączeniem do wspólnej modlitwy za dzieci. Każdy członek wspólnoty jest zobowiązany odmówić codziennie jedną tajemnicę różańca. W ten sposób w ciągu jednego dnia odmawiany jest cały różaniec, a inni członkowie danej róży modlą się również za nasze dzieci.

Opiekę duchową nad wspólnotą sprawowali kolejno ks. Daniel Jarzębski (2015-2016), ks. Piotr Braczkowski (2016-2019), ks. Andrzej Łamasz (2019-2020), ks. Piotr Kępniak (2020-2022). Od września 2022 r. funkcję tę pełni ks. Bartłomiej Franczak.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia) o godz. 11:30 w naszym kościele sprawowana jest msza święta w intencji o błogosławione owoce modlitwy różańcowej Różańca Rodziców za Dzieci, po której członkowie wspólnoty gromadzą się w kaplicy domu parafialnego na wspólnej modlitwie oraz katechezie prowadzonej przez księdza opiekuna. Udział w spotkaniu nie jest jednak obowiązkowy, najważniejsza bowiem jest codzienna modlitwa.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z ideą Różańca Rodziców za Dzieci na stronie www.rozaniecrodzicow.pl

Rodziców z naszej parafii (i nie tylko) zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie Różańca Rodziców za Dzieci.

WARTO MODLIĆ SIĘ ZA NASZE DZIECI…

Kontakt: ks. Bartłomiej Franczak

Joanna Krygier, tel. 501199322, joanna.krygier@me.com