RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE

Ruch Światło-Życie jest ruchem odnowy Kościoła rzymskokatolickiego, który powstał w Polsce z inicjatywy księdza Franciszka Blachnickiego, uznanego przez Kościół za Czcigodnego Sługę Bożego.

Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin). Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła – parafii, dekanatów, diecezji.

W naszej parafii działają kręgi Domowego Kościoła, w których przewodnictwo duchowe sprawuje ks. Bartłomiej Franczak – moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie.