ŻYWA RÓŻA

Wspólnota Żywego Różańca

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które modlą się każdego dnia na Różańcu. Wspólnota składa się z mniejszych 20-osobowych grup. Każdy członek wspólnoty jest zobowiązany odmówić codziennie jedną tajemnicę różańca. W ten sposób w ciągu jednego dnia odmawiany jest cały różaniec. Modlitwa Żywego Różańca wspiera potrzeby całego Kościoła. Jest kontynuacją modlitwy popularyzowanej przez św. Dominika (zob. Skąd się wziął Różaniec?).

W naszej parafii wspólnota Żywej Róży działa od 1983 r.. Do dziś powstało sześć kół różańcowych:

  • Koło I pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
  • Koło II pw. Matki Bożej Różańcowej
  • Koło III pw. Matki Bożej Szkaplerznej z Góry Karmel
  • Koło IV pw. Matki Bożej Częstochowskiej
  • Koło V pw. Matki Bożej Miłosierdzia – Ostrobramskiej
  • Koło VI pw. Matki Bożej Bolesnej

Opiekunami Różańca Żywej Róży w naszej parafii byli kolejno: ks. Tomasz Barczak, ks. Piotr Pirek, ks. Bartłomiej Lesiak, ks. Piotr Stępień, ks. Daniel Jarzębski oraz pełniący tę funkcję do dziś ks. Andrzej Wasiak.

Parafialna wspólnota Żywego Różańca prowadzi od 2001 r. swoją kronikę, w której notowane są wszystkie ważne wydarzenia z życia parafii.

Misją kół różańca Żywej Róży jest modlitwa i włączanie się jej członków we wszystkie uroczystości kościelne naszej parafii. Stąd w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 18:00 jest odprawiana msza święta w intencji członków różańca i ich rodzin oraz o wieczne szczęście w niebie dusz zmarłych członków Różańca. Przed mszą świętą, o godz. 16:30 wspólnota spotyka się ze swym opiekunem w domu parafialnym aby omówić sprawy organizacyjne, ustalić plan działań na następny miesiąc oraz wysłuchać przygotowanej przez opiekna katechezy, poruszającej ciekawe tematy religijne. Ponadto organizowane są spotkania wigilijne i wielkanocne.

Od momentu założenia Wspólnota różańca Żywej Róży włącza się aktywnie w działalność parafii poprzez wykonywanie różnych prac na jej rzecz, m.in. sprzątanie koscioła i domu parafialnego, przygotowanie i obsługa uroczystości odpustowych, prace porządkowe, prowadzenie ksiąg parafialnych, urządzanie ołtarza na uroczystości Bożego Ciała, roznoszenie ołatków wigilijnych itp.. Ponadto członkowie Żywego różańca włączają się w zbiórki pieniędzy na cele parafii i Kościoła (w tym na rzecz Seminarium Duchownego w Łodzi) oraz w ważne akcje wspierające wspólnotę Kościoła w Polsce. Z ich inicjatywy oraz dzięki zaangażowaniu w zbiórkę pieniędzy zakupiono chorągiew poświęconą Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski, która towarzyszy asyście i członkom Żywego Różańca podczas uroczystości odpustowych w naszej parafii oraz parafiach zaprzyjaźnionych.

Wszystkich zainteresownych przyłączeniem się do parafialnej wspólnoty Żywego Różańca prosimy o kontakt z ks. Andrzejem Wasiakiem.

Tekst opracowano w oparciu o sprawozdanie p. Zofii Kurzyk