W tym roku nasza parafia obchodzi 40-lecie swojego istnienia. Z tej okazji w sobotę, 18 lutego o godz. 18.00 celebrowana była uroczysta msza święta, której przewodniczył ks. Abp Grzegorz Ryś. Wydarzenie to było okazją do wspólnej modlitwy za parafian oraz wyrażenia modlitewnej wdzięczności wszystkim tym, którzy mieli swój istotny wkład w powstawanie naszej świątyni i organizowanie życia parafialnego, w szczególności śp. ks. Prałatowi Janowi Szadkowskiemu, pierwszemu proboszczowi parafii i budowniczemu kościoła. Wielu z tych wspaniałych ludzi odeszło już do Pana. Pokój ich duszom …

Po mszy św. obecny nasz proboszcz, ks. Marcin Majsik zaprosił wszystkich uczestników mszy św. na uroczystą agapę, przygotowaną wysiłkiem zaangażowanych parafian, która była okazją do spotkania się i rozmów z kapłanami posługującymi niegdyś w naszej parafii.