AKTUALNOŚCI

3 maja 2021 – Uroczystości odpustowe w naszej parafii

utworzone przez | 4 maj 2021 | Aktualności, Wydarzenia

Jak co roku, 3 maja, w święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nasza parafia przeżywała odpust.
Na zaproszenie ks. proboszcza sumie odpustowej o godz. 12:00 przewodniczył ks. Przemysław Góra, proboszcz parafii św. Alberta Chmielowskiego w Łodzi. Ksiądz Przemysław w wygłoszonej homilii nawiązał do historycznych wydarzeń związanych z ogłoszeniem Matki Bożej Królową Korony Polskiej. Mówił także o losach naszego narodu, w które nierozerwalnie wpisana jest nasza szczególna relacja z Matką Boską, o polskich świętych i sługach bożych, których życie naznaczone było szczególną ufnością i miłością do Maryi. Ksiądz Góra wspomniał także, jak ważna była osoba Matki Bożej dla śp. księdza prałata Jana Szadkowskiego, pierwszego proboszcza naszej parafii.

Niezwykle wzruszającym momentem było trzykrotne odśpiewanie przez zgromadzonych w kościele parafian refrenu pieśni „Śluby Jasnogórskie”:

Królowo Polski przed Twym tronem
Odnowić śluby nasze chcemy,
By jak przed laty znów powiedzieć,
Że przyrzekamy, ślubujemy.
Wolności, wiary i Kościoła,
Za wszelką cenę strzec będziemy,
Królowo Polski przyrzekamy,
Królowo Polski ślubujemy.


Uroczystą liturgię sumy odpustowej zakończyła procesja wokół kościoła, odśpiewanie hymnu Te Deum oraz adoracja Najświętszego Sakramentu.

Składamy serdeczne Bóg zapłać księdzu Przemysławowi Górze za przewodniczenie liturgii.

Ze względu na ograniczenia związane z trwającym stanem epidemicznym i tym razem nie odbył się coroczny Bieg Parafialny. Przeżywanie odpustu miało wymiar bardziej duchowy. Od godziny 16:00 w świątyni możliwa była indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą w intencji tych parafian, którzy potrzebują nawrócenia.